เริ่มก่อตั้งในปี 2538, ด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ของบริษัท แอสโทรเมด ทำให้ทีมการขายและการตลาดที่มีความชำนาญ ในผลิตภัณฑ์ทางด้านการฟอกเลือด อันได้แก่ ระบบทำน้ำบริสุทธิ์, เครื่องไตเทียม, เครื่อง CRRT ,เครื่องฟอกตับ และ วัสดุสิ้นเปลื้องทางการแพทย์.

              ตั้งแต่เริ่มธุรกิจ ทางบริษัทฯ ทำการแนะนำสินค้าและขายสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง รวมไปถึงการสอนการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน. ตลอดการดำเนินธุรกิจทางบริษัทฯ ตระหนักถึงการบริการหลังการขายของพนักงานขายและช่างดูแลซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการอบรมจากต่างประเทศ ทำให้ยอดขายเจริญเติบโตตลอด 28 ปี ที่ผ่านมา.

              บริษัท แอสโทรเมด ให้ความสำคัญกับธุรกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคไต, ตับ และ อวัยวะที่สำคัญของร่างกาย และพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มศักยภาพในการรักษาและผลิตภัณฑ์ในการรักษา พร้อมถึงการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในการรักษาผู้ป่วยโรคไต,ตับ และอวัยวะที่สำคัญอื่น เพื่อการขจัดของเสียในเลือด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี.

              ธุรกิจหลักและเป้าหมาย

  • เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคไต,ตับและขจัดของเสียในเลือด.
  • นำเข้าและจัดจำหน่าย รวมไปถึงผลิตสินค้าวัสดุทางการแพทย์ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย.
  • ให้บริการหลังการขายที่ดี.
  • จัดหาสนับสนุนทีมงานในหลายๆด้าน เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด อันได้แก่ ทีมงานบริการ, ทีมดูแลอบรมและซ่อมบำรุง รวมไปถึงการจัดการทางการเงิน           

             

สถานที่ติดต่อ :

บริษัท แอสโทรเมด จำกัด.
1920/1,1920/3,1920/5,1920/7,1920/9 หมู่4 ซอยเทพารักษ์6 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 โทร: (662) 710-1081-2 แฟกซ์: (662) 710-1080

เวลาทำการ : 
8.30 - 17.30 จันทร์ ถึง ศุกร์ 
ติดต่อทุกวัน ตลอด 24 ชม. 081-6257608

คุณ ชาญวิทย์ เศรษฐพฤกษ์    ผู้จัดการฝ่ายขาย 086-9797801, 083-1897627

คุณ อภิชัย ธุรภัณฑ์                  หัวหน้าพนักงานขาย 081-4479728

คุณ อรุณี กุลวิจิตร์รัตน์             ผู้แทนขายกรุงเทพฯ 089-7880153

คุณ พรรณิภา มาศจด               ผู้แทนขายกรุงเทพฯ 091-8076323

คุณ อรรคพล หาญรินทร์           ผู้แทนขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คุณ ปิยะ เหมือนตา                   ผู้แทนขายภาคกลาง  

คุณ กรวิกา กิติเงิน                    ผู้แทนขายภาคเหนือ  

คุณ ยูลิซ่า มาเจะมะ                  ผู้แทนเขตภาคใต้ 


ฝ่ายขาย:  chanvit_ses@yahoo.com
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: apinyaastromed@hotmail.com
ฝ่ายสั่งซื้อ: astrobkk@truemail.co.th

ทางบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
 
 
Home | About Us | Products | Quility | News & Event | Faq's | Contact Us
Copyright (c) 2012, Astromed Co.,Ltd.. All Right Reserved.