บริษัท แอสโทรเมด จำกัด
1920/1,1920/3,1920/5,1920/7,1920/9 หมู่4 ซอยเทพารักษ์6 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โทร:  +66 27101081-2
แฟ๊กซ์:  +66 27101080

Website :
http://www.astromed.co.th
E-mail:  astrobkk@truemail.co.th

ติดต่อ การสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

:: web ::

:: ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ::
ชื่อ
นามสกุล
บริษัท *
ประเภทธุรกิจ
( อื่นๆ )
ที่อยู่ 1 *
ที่อยู่ 2
ประเทศ
โทร *
โทรสาร
อีเมลล์ *
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องนี้ด้วย
 
 
 
Home | About Us | Products | Quility | News & Event | Faq's | Contact Us
Copyright (c) 2012, Astromed Co.,Ltd.. All Right Reserved.