บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องไตเทียมและเครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง?
Q. บริษัทฯ จำหน่ายเครื่องไตเทียมและเครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง?
A.ทางบริษัทฯ จำหน่าย เครื่องไตเทียม, เครื่อง CRRT และ เครื่องฟอกตับ MARS รวมไปถึงอุปกรณ์ และ เครื่องมือที่ใช้ในหน่วยไตเทียม ตัวอย่างเช่น ระบบทำน้ำบริสุทธิ์,เข็มAVF,Blood line ,น้ำยาล้างไต รวมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เปิดหน่วยไตเทียม


 
Home | About Us | Products | Quility | News & Event | Faq's | Contact Us
Copyright (c) 2012, Astromed Co.,Ltd.. All Right Reserved.