ทางเราเน้นใน เรื่องการบริการหลังการขาย โดยเราจัดเตรียมพนักงานและวิศวกรรมซ่อมบำรุง ที่คอยให้คำแนะนำและบริการ แก่ท่านตลอด 24 ชม. เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมทั้งในและต่างประเทศแก่วิศวกรเพื่อให้ประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาและการบำรุงรักษาเครื่องเป็นไปอย่างดีที่สุด
ทางบริษัทฯ มีการจัดทีม Application สำหรับการเช่าเครื่อง HP,CRRT และ DPMAS สำหรับการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และ การฟอกตับ โดยเครื่อง HP,CRRT และ ชุดฟอกตับ DPMAS ในกทม. ทางบริษัทฯ สามารถยืนยันการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลภายใน 4 ชม. ส่วน ตจว. สามารถไปได้ภายใน 24 ชม.
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ มีบริการทีมติดตั้งระบบและให้คำปรึกษาในการจัดหน่วยไตเทียมให้แก่ลูกค้า เพื่อการลดต้นทุน และ การจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดีกว่า ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้การร่วมมือและการสนับสนุนจากคุณในอนาคต.

 
 
Home | About Us | Products | Quility | News & Event | Faq's | Contact Us
Copyright (c) 2012, Astromed Co.,Ltd.. All Right Reserved.